Kulturális és Sportközpont

Hejőpapi község Önkormányzat Képviselő- testületének

1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete

 

  1. Hejőpapi Kulturális- és Sportközpont bérbeadására vonatkozó szabályok

 8. (1) A Hejőpapi Kulturális-és Sportközpont a rendelet 3. mellékletében meghatározott bérleti díjért adható bérbe.

 

(2) A polgármester dönt a bérbe adásról és köti meg a bérleti szerződést. A bérleti szerződés határozott időre szólhat.

 

(3) A bérlő kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység gyakorlására használhatja a helyiséget.

 

(4) A bérlő a helyiségét egészét vagy egy részét albérletbe nem adhatja.

 

(5) A bérlő a bérlet egész tartama alatt köteles betartani, illetve betartatni a Hejőpapi Kulturális- és Sportközpont házirendjét, melyet a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

 

(6) A Hejőpapi Kulturális- és Sportközpont alkalmi rendezvényekre is bérbe adható, melynek a bérleti díját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

 

 

 3. melléklet az 1/2020. (I. 30.) rendelethez

A Hejőpapi Kulturális-és Sportközpont bérleti díjai

Nem helyi lakosok, szervezetek részére hétköznap (hétfőtől péntekig)

6.500.-Ft/óra

Helyi lakosok, szervezetek részére

3.000.-Ft/óra

Alkalmi rendezvények esetén

50.000.-Ft/alkalom

 

 

4. melléklet az 1/2020. (I. 30.) rendelethez

 

A Hejőpapi Kulturális- és Sportközpont Házirendje

 

A HEJŐPAPI KULTÚRÁLIS- ÉS SPORTKÖZPONT  (SPORTCSARNOK)

HÁZIRENDJE

 

  • A Sportcsarnokba sportrendezvények esetén utcai cipőben belépni tilos. A játéktéren kizárólag olyan sportcipőben lehet tartózkodni, amely a burkolat állagában semmiféle kárt nem okoz, azon maradandó nyomot nem hagy.
  • A Sportcsarnokba csak letisztított cipővel szabad belépni, az erre rendszeresített szennyfogó szőnyegen keresztül.
  • A Sportcsarnokba belépő nem sportoló személyek (szurkolók, szülők, stb.) kötelesek használni a bejáratoknál elhelyezett cipőre húzható papucsokat.
  • A tornacsarnokot és az öltözőket, valamint azok minden berendezését csak rendeltetésének és jellegének megfelelően szabad használni. A községi önkormányzat által megbízott személy minden átadáskor és átvételkor szemlével győződik meg a berendezési tárgyak és helyiségek sértetlenségéről. Amennyiben eltérést észlel az „átadáskori” állapothoz képest, jegyzőkönyv felvételére kötelezett a károkozóval szemben, aki kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A Sportcsarnok helyiségeiben, illetve egész területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
  • A Sportcsarnok területére mindenféle szúró-, vágó eszközt, petárdát, lőfegyvert, üveget, botot és egyéb testi épséget veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS!
  • Iskolai tanórák alatt, illetve diáksport rendezvényeken a tanulók csak nevelői/edzői felügyelettel tartózkodhatnak a sportlétesítményben, illetve ezen időszakokon kívül is kiskorú személy(ek) csak nagykorú személy felügyelete mellett használhatják a sportlétesítményt.
  • Személyes tárgyak elvesztéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

A Házirend betartása a Sportcsarnok minden használójának kötelező!

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk